UiO Medical Ships Stab


Bli stab i Norge eller på legeskipet
  • Media/kommunikasjon;
  • Markedsføring;
  • Pengeinnsamling;
  • Rekruttering
  • Pionére en Skips-DTS
  • Lede eller være stab på Skips-DTS
  • Lede outreach
  • Koordinere skips-mannskap
  • Helsepersonell
  • Maritimt mannskap