YWAM Medical Ships Norway


YWAM Medical Ships Norway er en tjeneste av Ungdom i Oppdrag Norge. Vi er en del av den internasjonale misjonsbevegelsen Youth With A Mission (YWAM) som startet opp i 1960 og er nå etablert i 180 land. YWAM er desentralisert i struktur; hvert senter er økonomisk og juridisk selvstendig, slik at hvert senter kan tilpasses for å tjene de spesielle behovene til sine lokalsamfunn.

«Vi tilbyr helsetjenester til mennesker som bor i isolerte områder, lever i fattigdom og under vanskelige forhold i Papua Ny-Guinea (PNG). YWAM Medical Ships jobber i samarbeid med helsemyndighetene i PNG for å gi håp og verdighet til mennesker i nød.»YWAM Medical Ships Norway