Bli frivillig


Bruk det du kan til å bringe liv og håp til en nasjon.

Å jobbe som frivillig på UiO’s Legeskip er en unik mulighet til å gjøre en forskjell for isolerte folkegrupper på øyene i Papua Ny Guinea. Vi samarbeider med lokale helsearbeidere for å gi videre den kunnskapen vi har innenfor medisinsk hjelp. Slik kan vi se en langsiktig og bærekraftig forandring i helsetjenestene i landet.

Vi har behov for frivillige innen flere felt, blant annet helsearbeidere, maritimt personell, fotografer, filmfotografer, kokker og andre frivillige som ønsker å være med å gjøre en forskjell. UiO Medical Ships stab består av flere generasjoner, med mennesker fra flere ulike nasjoner. En typisk outreach på skipet kan vare i alt fra to uker til tre måneder.