Bli frivillig


Bruk det du kan til å bringe liv og håp til en nasjon.

Å jobbe som frivillig på UiO’s Legeskip er en unik mulighet til å gjøre en forskjell for isolerte folkegrupper på øyene i Papua Ny Guinea. Vi samarbeider med lokale helsearbeidere for å gi videre den kunnskapen vi har innenfor medisinsk hjelp. Slik kan vi se en langsiktig og bærekraftig forandring i helsetjenestene i landet.

Vi har behov for frivillige innen alle felt, både helsearbeidere, maritimt personell, fotografer, filmfotografer, kokker, praktisk personell og andre frivillige som ønsker å være med å gjøre en forskjell. UiO Medical Ships stab består av alle generasjoner, med mennesker fra flere ulike nasjoner. En typisk outreach på skipet kan vare alt fra to uker til tre måneder.